Kredyt technologiczny

Warunki i proces ubiegania się o uzyskanie premii technologicznej w kredycie technologicznym

O atrakcyjności kredytu na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny) w dużej mierze przesądza możliwość uzyskania tak zwanej premii technologicznej. Premia ta pozwala na spłatę części zaciągniętego zadłużenia, przez co łatwiej jest przedsiębiorcom sfinansować inwestycję.

Warunki uzyskania premii technologicznej

O atrakcyjności kredytu na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny) w dużej mierze przesądza możliwość uzyskania tak zwanej premii technologicznej
Autor zdjęcia: Janitors

Maksymalną wysokością premii technologicznej o którą można się ubiegać jest wartość 6 milionów złotych. Nie jest jednak tak, że aby móc ją uzyskać, wystarczy złożyć tylko stosowny wniosek. Konieczne jest bowiem przejście z pozytywnym skutkiem przez cały, dość rozbudowany proces aplikacyjny.

Pierwszym, co należy zrobić, jest złożenie do banku komercyjnego za pośrednictwem którego zamierza się ubiegać o przyznanie tej formy wsparcia wniosku o udzielenie kredytu. Uzyskawszy z banku promesą, bądź podpisując z bankiem umowę kredytową, przedsiębiorca upoważniony jest do tego, by za pośrednictwem swojego banku komercyjnego złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie dofinansowania projektów postaci wspomnianej wyżej premii technologicznej. Zaznaczyć tu jednak należy, że wnioski takie można składać tylko i wyłącznie w trakcie ogłoszonego naboru konkursowego, który organizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli zdarzy się tak, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zgodnie z kryteriami obowiązującymi dla poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje przedsiębiorcy promesę wypłaty premii technologicznej, z której spłacana jest część zaciągniętego zadłużenia.

Gdy promesa taka jest już wystawiona, przedsiębiorca podpisuje z bankiem komercyjnym stosowną umowę kredytową. Po jej podpisaniu, przedsiębiorca podpisuje także umowę o udzielenie dofinansowania projektu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ostatnim krokiem w takim wypadku jest wypłacenie premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioskodawcy. Wypłata taka może nastąpić w ramach:

  • płatności pośrednich – dokonywanych etapowo, w trakcie realizacji inwestycji,
  • płatności końcowej – dokonywanej po zakończeniu realizacji projektu przez wnioskodawcę.