Badania na rynek

Koszty kwalifikowane w Działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek, skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, celem wspierania ich rozwoju i innowacyjności. Zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców zamierzających wziąć udział w konkursie, jest jednak to, jakie koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane. Postaramy się to pokrótce wyjaśnić poniżej. Czytaj dalej

Badania na rynek

Działanie „Badania na rynek” – jego cel i przeznaczenie

W nowej perspektywie finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, położono silny nacisk na wspomaganie inicjatyw stymulujących prowadzenie badań i rozwoju. Doskonałym przykładem jest w tym przypadku działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/). Zasadniczym celem tegoż działania jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, przynależących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie Badania na rynek zapewnienia przedsiębiorcom środki finansowe, które przeznaczyć można na realizację wdrożeń projektów badawczych. Czytaj dalej

Badania na rynek

Pieniądze na badania i rozwój dla firm

Wśród wszystkich, dostępnych aktualnie programów skierowanych do przedsiębiorców, największym zainteresowaniem cieszą się te, które wspierają sferę inwestycyjną organizacji i zakup zaawansowanych technologicznie sprzętów i urządzeń, które firma może wykorzystać w swojej działalności. Pieniądze, które można pozyskać na przykładowo rozbudowę, bądź budowę hali produkcyjnej, czy też magazynowej zawsze są rozdysponowane, bowiem takie jest największe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców. Czytaj dalej