Badania na rynek

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Obecnie obowiązująca perspektywa budżetowa na lata 2014-2020 (więcej), przewiduje szereg działań, których celem jest wspieranie innowacyjności i rozwoju polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mieszczących się w sektorze:

  • mikro,
  • małych
  • i średnich firm.
Obecnie obowiązująca perspektywa budżetowa na lata 2014-2020 (więcej), przewiduje szereg działań, których celem jest wspieranie innowacyjności i rozwoju polskich przedsiębiorstw
Autor zdjęcia: Beige Alert

Doskonałym przykładem, służącym realizacji wyżej wymienionych celów jest działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek.

Działanie Badania na rynek

Podstawowym założeniem i jednocześnie celem działania o nazwie Badania na rynek jest wspieranie działań, mających na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych, a także dzięki wprowadzeniu na rynek nowych, czy też znacząco ulepszonych towarów, lub usług.

Podjęcie się realizacji prac badawczych przez firmy stymulowane ma być przez współfinansowanie innowacyjnych na skalę światową projektów wdrożeniowych, nazywanych twardymi inwestycjami. To dodatkowa zachęta dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Podsumowanie

W obecnej perspektywie finansowej dostępnych jest wiele programów, których celem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Badania na rynek nie dość, że wspierają wyżej wymienione działania, to dodatkowo zauważyć należy, że są one również  bardzo istotne biorąc pod uwagę brak na rynku komercyjnym instrumentów, przy pomocy których finansować można by było ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń wyników prac badawczych i rozwojowych.