Badania na rynek

Pieniądze na badania i rozwój dla firm

Wśród wszystkich, dostępnych aktualnie programów skierowanych do przedsiębiorców, największym zainteresowaniem cieszą się te, które wspierają sferę inwestycyjną organizacji i zakup zaawansowanych technologicznie sprzętów i urządzeń, które firma może wykorzystać w swojej działalności. Pieniądze, które można pozyskać na przykładowo rozbudowę, bądź budowę hali produkcyjnej, czy też magazynowej zawsze są rozdysponowane, bowiem takie jest największe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców.

Wśród wszystkich, dostępnych aktualnie programów skierowanych do przedsiębiorców, największym zainteresowaniem cieszą się te, które wspierają sferę inwestycyjną organizacji i zakup zaawansowanych technologicznie sprzętów i urządzeń, które firma może wykorzystać w swojej działalności
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Dzięki poczynieniu takich inwestycji, poszerza i udoskonala się oferta asortymentowa przedsiębiorstwa, a przez to zwiększa się jego konkurencyjność na rynku. Firma zyskuje nowych kontrahentów, może zwiększyć także poziom zatrudnienia. To spirala, która wywołuje szereg pozytywnych skutków. Finalnie, zyskuje na tym cała gospodarka.

Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Doskonałym przykładem wspomnianych wyżej kwestii, jest działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek. Założeniem i nadrzędnym celem tegoż działania jest podniesienie zarówno innowacyjności, jak i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co uzyskać można dzięki wdrożeniu wyników prac badawczych i rozwojowych i wprowadzeniu na rynek nowych, bądź też lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

Pieniądze dla firm

W nowej perspektywie budżetowej, przewidzianej na lata 2014-2020, dostępnych jest wiele działań, które zostały ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza zapewniając pieniądze na ich rozbudowę i doposażenie. Środki, o które można się ubiegać, dostępne są zarówno w programach regionalnych jak i ogólnokrajowych.

W większości jednak, pieniądze te przeznaczone są dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety, stopień trudności w przebrnięciu przez kryteria konkursowe również nie jest niski. Wymagane jest, by wszystkie projekty inwestycyjne wykazywały się wysoką innowacyjnością, która powinna być ulokowana zwłaszcza w technologii jak i produktach będących rezultatach zrealizowanego już przedsięwzięcia.