Biznes plan

Biznes plan i jego znaczenie

Biznes plan Poznań jest dokumentem którego zasadniczą funkcją jest opisanie danego biznesu, w tym również jego produktu, lub usługi, wraz z informacjami na temat sposobu wejścia na rynek i źródeł finansowanie całej operacji. Czytaj dalej

Biznes plan

Biznes plan – bez niego ani rusz 

Biznes plan jest dokumentem, który powinien być opracowywany przez każdą firmę. To bowiem nie tylko szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa, wraz z określeniem planów jego rozwoju i opisem kroków, które należy podjąć, by te założone cele móc osiągnąć, ale również punkt odniesienia w zmieniających się warunkach rynkowych. To także dokument bez którego nie można myśleć o pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wymagany jest bowiem nie tylko w przypadku ubiegania się o kredyt, ale także i dotację.  Czytaj dalej