Badania na rynek

Działanie „Badania na rynek” – jego cel i przeznaczenie

W nowej perspektywie finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, położono silny nacisk na wspomaganie inicjatyw stymulujących prowadzenie badań i rozwoju. Doskonałym przykładem jest w tym przypadku działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/). Zasadniczym celem tegoż działania jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, przynależących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie Badania na rynek zapewnienia przedsiębiorcom środki finansowe, które przeznaczyć można na realizację wdrożeń projektów badawczych.

W nowej perspektywie finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, położono silny nacisk na wspomaganie inicjatyw stymulujących prowadzenie badań i rozwoju
Autor zdjęcia: bisgovuk

Działanie 3.2.1 Badania na rynek wpisuje się w główny cel Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, bardzo dobrze realizując i oddając jego hasło przewodnie, które brzmi: od pomysłu do rynku.

Instytucją odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej, a dalej odpowiedzialną również za przyznanie dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na wsparcie w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój liczyć mogą  projekty, polegające na wdrożeniu wyników:

  • prac badawczych
  • i prac rozwojowych.

Aby jednak projekt zakwalifikowany został do objęcia go wsparciem, wymagane jest, by efektem jego przeprowadzenia było wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów i/lub usług. Poza tym w konkursie, mogą brać udział również projekty, których przedmiotem są też:

  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • i doradztwo.

Biorąc pod uwagę próg minimalnych kosztów kwalifikowanych projektu, który wynosi 10 milionów złotych, wsparcie to choć przeznaczone jest dla MŚP, to służyć ma przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych.