Biznes plan

Biznes plan i jego znaczenie

Biznes plan Poznań jest dokumentem którego zasadniczą funkcją jest opisanie danego biznesu, w tym również jego produktu, lub usługi, wraz z informacjami na temat sposobu wejścia na rynek i źródeł finansowanie całej operacji.

Biznes plan Poznań jest dokumentem którego zasadniczą funkcją jest opisanie danego biznesu, w tym również jego produktu, lub usługi, wraz z informacjami na temat sposobu wejścia na rynek i źródeł finansowanie całej operacji
Autor zdjęcia: CAMPUS OF EXCELLENCE

W biznes planie opisuje się inwestycje, które należy przeprowadzić i które są w trakcie realizacji, identyfikując również te, których przeprowadzenie byłoby korzystne dla osiągnięcia danego celu biznesowego, lub te, których przeprowadzenie będzie w wymagane w późniejszym czasie.

Dobrze skonstruowany biznes plan powinien udzielić odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:

  • kto,
  • co,
  • jak
  • i za ile (jaki będzie tego koszt)?

Zasady obowiązujące przy konstruowaniu biznes planu

Przy sporządzaniu biznes planu, bardzo ważne jest to, by pamiętać, że formułuje się cele na najbliższy czas (zwykle przyjmuje się horyzont czasowy od roku do kilku lat) i sposoby ich osiągnięcia, w odniesieniu do aktualnej sytuacji firmy i tego, co dzieje się na rynku, mając na względzie również prognozy na przyszłość.

Najważniejszym składnikiem każdego biznes planu jest prognoza finansowa dla danego projektu. Innymi słowy można powiedzieć, że jest to ocena, czy poniesione nakłady na zrealizowanie projektu się zwrócą.

Biznes plan to dokonanie miarodajnej i obiektywnej oceny firmy, wraz z jej potencjałem, szansami, które przed nią stoją i zagrożeniami, które na nią czyhają. Dokument ten nie powinien ograniczać się do jednej sfery, powinien opisywać zarówno działania marketingowe, jak i te reklamowe i sprzedażowe.

Tworzenie biznes planu to tworzenie wizji rozwoju całej firmy, z tego właśnie względu każdy przedsiębiorca powinien posiadać biznes plan opracowany dla swojej firmy i powinien z niego korzystać. Błędem często popełnianym jest to, że biznes plan opracowuje się tylko w sytuacji, gdy jest on wymagany – na przykład podczas ubiegania się o przyznanie dofinansowania.

Liczy się adresat

Każdy biznes plan powinien być dostosowany do tego, kto jest jego adresatem. Z tego właśnie względu, nacisk na różne jego aspekty, za każdym razem powinien być położony gdzie indziej. Tak więc bank na pewno zwróci szczególną uwagę na to jak przedstawia się finansowa strona całego przedsięwzięcia. Istotne będą więc:

Inwestor z kolei, w szczególności ten, który działa w tej samej branży, będzie z pewnością zainteresowany przede wszystkim merytorycznej stronie samego projektu. Nie mniej istotne będą jednak także i osobiste predyspozycje kierownictwa firmy.

Podsumowanie

Poprawnie i realnie opracowany biznes plan Poznań stanowi doskonałe narzędzie dla właściciela firmy na każdym etapie jej funkcjonowania. Pomaga on nie tylko w procesie zarządzania, ale także i planowania dalszych działań biznesowych. Biznes plan bardzo przydaje się również przy kreowaniu marki i jej wizerunku, a także podczas budowy motywacji w zespole.

Jest on także podstawowym dokumentem wykorzystywanym podczas wdrażania nowego przedsięwzięcia i podczas reorganizacji już dobrze funkcjonującej na rynku działalności gospodarczej.

Opracowanie biznes planu nie jest jednak zajęciem łatwym. Do utworzenia biznes planu wymagana jest znajomość:

  • metod badania rynku,
  • analizy i diagnozy ekonomiczno-finansowej.

Nie można przy tym zapominać o bardzo istotnej kwestii – dobry biznes plan to poważny i bardzo istotny dla firmy dokument, za pomocą którego można kierować swoją firmą w przyszłości. To drogowskaz w biznesie, który z pewnością przyda się każdemu przedsiębiorcy.